Hallo Django (U.F.)

HALLO DJANGO
U. F.

 Spartito

Dum de Dum de Dum de dum de dum de Dum
de Dum de Dum de dum de dum de
Dap dap dap dap
Dau wau wau wau
Schuwi dua Schuwi duap da da da
Schuwi duwi dua Schuwi duwi da
Dap dap dap dap
Dau wau wau wau
Dua schuwi da Schuwi duwi duap Schuwi duwi duap
Schuwi duwi da
Dap dap dap dap
Dau wau wau wau.